LASNAMÄE MUUSIKAKOOLI SÜMFONIETTORKESTER


Dirigent:Jüri Schleifman
Asutatud:2014
ESOLi liige alates:2015
Koduleht:www.muusika.tln.edu.ee

Orkester asutatid 2014. aasta septembris ja selles mängib ligi 30 noort muusikut. Dirigent Jüri Schleifmani juhatusel mängitakse nii koraale kui ka klassikat. Traditsiooniks on igal jõulukontserdil esitada üks lugu ka koos muusikakooli kooriga. 2015.a. kevadel esineti Tallinna Raekoja platsil Vanalinna Päevade raames.